Chinese Champions League
Chongqing Benbiao Football Club

Xem ThapCam TV trực tiếp trận đấu: Chongqing Benbiao Football Club vs Xiamen1020 lúc 15:30 ngày 26/05/2023